Falcon Inter Co.,Ltd.

บริษัท Falcon Inter จำกัด

เป็นบริษัทที่ให้บริการรถเช่าขับเองและรถเช่าพร้อมพนักงานขับรถ ให้บริการแบบระยะสั้น รายวัน รายอาทิตย์ รายเดือน และแบบระยะยาว รถใหม่ป้ายแดง 1 ปี – 5 ปี

รถเช่าที่คุณวางใจ

ประกันภัยชั้น 1

บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

ราคาไม่แพง

บริการส่งรถและรับรถฟรี

Z

Our drivers are very experiences

Z

Drivers are well trained (safety )

Z

Understand and Speaks English

Z

Know all the Roads and Locations

รถเช่าที่คุณวางใจ

ประกันภัยชั้น 1

บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

ราคาไม่แพง

บริการส่งรถและรับรถฟรี

Z

Our drivers are very experiences

Z

Drivers are well trained (safety )

Z

Understand and Speaks English

Z

Know all the Roads and Locations